Moim priorytetem jest zarówno skuteczne oddziaływanie terapeutyczne jak również stworzenie relacji terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami opartej na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu i życzliwości. Metody oraz techniki terapeutyczne dostosowuję indywidualnie do potrzeb dziecka. Posiadam tytuł diagnosty oraz terapeuty integracji sensorycznej, które pozwalają mi lepiej rozumieć funkcjonowanie układu nerwowego oraz wspomagać proces terapeutyczny o pracę z ciałem.

 

W swojej pracy spotkania rozpoczynam od konsultacji psychologicznej składającej się zazwyczaj z 3-4 spotkań, kończących się podsumowaniem obserwacji i wspólnym podjęciem decyzji, co do oddziaływań i form pomocy Dziecka oraz Rodziny. Na pierwsze spotkanie zapraszam samych Rodziców/Opiekunów, bez dziecka.

Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • Trudności z regulacją emocji

 • Niskie poczucie własnej wartości

 • Problemy wychowawcze

 • Zaburzenia nastroju

 • Zaburzenia lękowe

 • Kryzys psychologiczny

Kursy i szkolenia

 • Trudności w jedzeniu z perspektywy potencjalnie traumatycznego doświadczenia. Rola podejścia opartego na relacjach.
 • Wstęp do psychoterapii psychoanalitycznej - roczne szkolenie
 • Terapia Traumy relacyjnej - podejście zintegrowane
 • Rozwój w okresie prenatalnym i dzieciństwa do 3 lat. Psychologia i psychopatologia rozwojowa, a praca psychologa z rodzinami z małym dzieckiem
 • Praca z osobami, które doświadczyły poronienia lub okołoporodowej straty dziecka
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, I stopień
 • Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce

Wykształcenie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Psychologia - jednolite magisterskie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Przygotowanie Pedagogiczne – studia podyplomowe
 • Uniwersytet Gdański, Psychotraumatologia – studia podyplomowe
 • Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin - pięcioletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo-psychodynamicznym
 • Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Weronika Sawińska

 

Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku psychologia o specjalności wspomaganie rozwoju na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Ponadto jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku psychotraumatologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym, posiadającym atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

W gabinecie wspieram dzieci i rodziców w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzę terapię psychologiczną dzieci m.in. z trudnościami rozwojowymi (w tym dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową), problemami w sferze emocjonalnej i społecznej (takimi jak kłopoty z panowaniem nad złością, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami z moczeniem nocnym, wypróżnianiem się, wybiórczością pokarmową, mutyzmem wybiórczym inne).

 

Prowadzę wsparcie i poradnictwo dla rodziców w obszarach komunikacji z dzieckiem, adaptacji w żłobku/przedszkolu, wsparcia w sytuacjach trudnych, a także z rodzinami w okresach okołoporodowych. Współpracuję również z Rodzicami, którzy przeżywają kryzys w związku z niepełnosprawnością dziecka lub jego trudnościami w funkcjonowaniu, pomagam im dostosować się do nowej rzeczywistości i zaakceptować trudności. Współpracuję z Certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej oraz Neurologopedą. Obecnie prowadzę zespół terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.