Usługi neurologopedyczne dla dorosłych

Neurologopeda Toruń
 

Neurologopeda świadczy usługi dla osób, które wskutek różnych czynników takich jak wypadek, uraz, choroba tudzież czynników rozwojowych i okołoporodowych, utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapia neurologopedyczna dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

 

Neurologopeda może pomóc osobom, u których występują zaburzenia komunikacji o typie afazji, jąkanie, opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowy w tej formie leczenia jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Im szybciej zostanie postawiona właściwa diagnoza i podjęta terapia, tym większa szansa na szybką poprawę kondycji mowy.

 

Bardzo istotne jest, by na pierwszą wizytę dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną, zawierającą wyniki badań oraz opinie specjalistów, a także historię dotychczasowego leczenia (zwłaszcza neurologopedycznego czy neuropsychologicznego).