Psycholog to specjalista, który wykorzystuje wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu by dokładnie określić problem z jakim mierzy się pacjent i zaproponować możliwe sposoby jego rozwiązania. Psycholog poprzez swoje doświadczenie oraz dystans emocjonalny, może udzielić adekwatnej porady.

 

Diagnostyka psychologiczna

 

Pozwala na odkrycie przyczyn złego samopoczucia pacjenta oraz określić które z mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych miały w tym udział. Diagnoza psychologiczna pozwala na dokładne zbadanie dlaczego dany problem wystąpił oraz na czym polega. Podstawowym zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania pacjenta. W tym celu stosuje się metody diagnostyki psychologicznej – wywiad kliniczny, obserwacja pacjenta oraz testy psychologiczne. Testy psychologiczne pozwalają określić stopień nasilenia badanej trudności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby.

Usługi psychologiczne

Psycholog Toruń

 

Konsultacje psychologiczne

 

Pierwsza wizyta u psychologa będzie miała charakter konsultacyjny i pozwoli zaplanować kolejne spotkania, podczas których będzie można uzyskać poradę, rozpocząć proces diagnostyczny lub skorzystać z działań terapeutycznych. Podczas pierwszych konsultacji psycholog zbiera dokładny wywiad pozwalający zdobyć wiedzę na temat problemu, z którym zgłosił się pacjent. Następnie poprzez swoje oddziaływania pomoże wyznaczyć pacjentowi kierunek, który pozwoli mu stopniowo poradzić sobie ze zgłaszanymi dolegliwościami.

 

Po stwierdzeniu z jakim problemem mierzy się pacjent, psycholog wskaże adekwatny sposób dalszej pomocy - kontynuację konsultacji psychologicznych, podjęcie diagnostyki psychologicznej, leczenie psychoterapeutyczne. Psycholog może także przekierować nas do innego specjalisty, jeśli uzna, że nasze trudności mają inne podłoże niż psychologiczne.