Główną metodą leczenia stosowaną przez lekarza psychiatrę jest farmakoterapia, czy zastosowanie leków mających na celu redukcję objawów zgłaszanych przez pacjenta lub wyleczenie choroby. Mimo to, w sytuacji w której lekarz stwierdzi zasadność zastosowania innej metody leczenia, takiej jak psychoterapia lub udział w warsztatach, psychiatra skieruje pacjenta do właściwego specjalisty. Również ważną rolą psychiatry jest przeprowadzanie z pacjentem oraz jego bliskimi psychoedukacji mającej na celu przekazaniu pacjentowi informacji o rozpoznanej chorobie lub zaburzeniu, przebiegu, rokowaniach oraz leczeniu.

Usługi psychiatryczne

Psychiatra Toruń
 

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem, który ukończył specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Wizyta u psychiatry daje pacjentowi możliwość opowiedzenia o dolegliwościach z powodu których cierpi. Rolą lekarza jest przeprowadzenie wywiadu i zapoznanie się z dostępną dokumentacją medyczną, celem ustalenia przyczyny złego samopoczucia chorego, a następnie zaproponowania odpowiedniej formy leczenia.

 

Nie w każdym przypadku jednorazowa konsultacja będzie wystarczająca do postawienia rozpoznania, a tym samym wyboru formy leczenia. Psychiatra może zwrócić uwagę na potrzebę wykonania dodatkowych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych lub psychologicznych), uzupełnienia badania podmiotowego o wywiad zebrany od osób mieszkających z pacjentem czy konsultacji u specjalisty z innej dziedziny.