Żeby rozpoznać i rozpocząć leczenie zaburzeń niezbędny jest wywiad z pacjentem oraz badanie neurologiczne. Podczas badania neurologicznego lekarz najczęściej prosi pacjenta o wykonywanie prostych poleceń, np. uściśnięcie dwóch dłoni jednocześnie lub dotknięcie palcem czubka nosa z zamkniętymi oczami. Neurolog bada również szereg odruchów fizjologicznych, czyli automatycznych reakcji organizmu na odpowiedni bodziec (np. odruch kolanowy prowadzący do mimowolnego wyprostowania nogi badanego), może również oceniać czucie powierzchowne, orientację, pamięć, mowę oraz inne procesy poznawcze pacjenta.

Usługi neurologiczne

Neurolog Toruń
 

Neurolog to specjalista w dziedzinie medycyny, która zajmuje się zaburzeniami funkcji obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

 

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) jest zbudowany z mózgowia i rdzenia kręgowego. Zadaniem mózgowia jest utrzymywanie homeostazy, czyli względnie stałych parametrów życiowych organizmu oraz wyższe funkcje nerwowe, takie jak funkcje poznawcze i pamięć. Rdzeń kręgowy odpowiada za przewodzenie impulsów nerwowych pomiędzy mózgowiem i obwodowym układem nerwowym, co umożliwia świadomy ruch, zmiany pozycji ciała, koordynację, kontrolę równowagi, napięcia mięśni, odczuwanie dotyku, ucisku i bólu.

 

Na obwodowy układ nerwowy składają się nerwy i zwoje nerwowe. Jego rolą jest przekazywanie informacji pomiędzy OUN i poszczególnymi narządami.

 

Choroby w obrębie ośrodkowego układu nerwowego mogą wynikać z zaburzeń przepływu krwi w mózgu, infekcji, urazów oraz wrodzonych i nabytych chorób neurodegeneracyjnych. Choroby obwodowego układu nerwowego najczęściej są nabyte i mogą prowadzić do zaburzeń czucia, niedowładów, porażeń i zaniku mięśni.