Główne obszary pracy w psychologii sportu to przede wszystkim:

  • umiejętność wyznaczanie celów,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • umiejętność koncentrowania się na „tu i teraz”,
  • wzmacnianie pewności siebie,
  • poprawa komunikacji miedzy zawodnikami i trenerami.

 

W Centrum Zakątek usługi psychologii sportu świadczy Sandra Kalinowska, która jest również aktywnym sportowcem, a szczególne miejsce w jej sercu zajmuje tenis. Pozwala to na doskonałe zrozumienie potrzeb i oczekiwań osoby będącej w trakcie lub rozpoczynającej drogę kariery sportowej.W pracy z zawodnikiem zależy jej na jasnym określeniu celu i sposobu wspólnej pracy, tak aby mogła potem skupić się na podążaniu za sportowcem. Każda dyscyplina jest nieco inna i chętnie poznaje aspekty i realia różnych sportów (miała możliwość pracy z zawodnikami takich dyscyplin jak judo, piłka nożna, pływanie, siatkówka czy lekkoatletyka). Chce towarzyszyć zawodnikom w odkrywaniu tego co im najbardziej pomaga a co przeszkadza - przenieść dobry trening na zawody. Przy tym zawsze pamięta, że „Trenujemy człowieka nie organizm” co jest w jej opinii bardzo ważne.

 

Sandra współpracuje już nawet z najmłodszymi zawodnikami wchodzącymi na ścieżkę sportu. Jeśli jesteś sportowcem lub rodzicem myślącym nad rozwojem kariery sportowej swojego dziecka, skontaktuj się z Centrum Zakątek celem umówienia wizyty!

Psychologia sportu

dla dzieci i dorosłych

Psycholog sportowy Toruń
 

Czym jest psychologia sportu?

 

Jest to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem i opisywaniem psychologicznych aspektów występujących w sporcie, na podstawie których psycholog stosuje właściwie dobrane metody i techniki w celu poprawy osiągnięć i ogólnego funkcjonowania osób uprawiających sport.

 

Coraz więcej sportowców podejmuje współpracę z psychologiem, co jest wynikiem zmieniającego się podejścia do treningu oraz kariery. Sportowcy stają się bardziej świadomi korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem sportowym, takich jak lepsze radzenie sobie z presją, umiejętność koncentracji i nierozpraszania się w momentach wymagających dużego skupienia lub poprawa własnej samooceny i wiary we własne możliwości i umiejętności. Psycholog sportu będzie również nieodzowny w przypadku sytuacji gdy zawodnik ma gorszy okres w swojej karierze, mogący wynikać z trudnej sytuacji osobistej sportowca lub kontuzji.