Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • Rozwój umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży cierpiących z powodu zaburzeń emocji i zachowania, mającymi trudności z przestrzeganiem norm społecznych.

 • Trudności z adaptacją do nowych sytuacji związanych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi lub zaburzeniami neuroatypowymi (spektrum autyzmu, ADHD).

 • Problemy z nawiązywaniem nowych relacji.

Kursy i szkolenia

 • Wykorzystanie elementów programowania, sztucznej inteligencji oraz gier symulacyjnych i komputerowych na zajęciach szkolnych
 • Wykorzystanie elementów programowania, sztucznej inteligencji oraz gier symulacyjnych i komputerowych na zajęciach szkolnych

 • Legoterapia Play Included, kurs organizowany przez Cambridge Uniwersity II stopień

 • Legoterapia Play Included, kurs organizowany przez Cambridge Uniwersity I stopień

 • Bajkoterapia, szkolenie Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu

 • Hortiterapia, szkolenie Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu

 • Warsztaty Terapii zajęciowej, szkolenie Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu

 • Fundacja Synapsis Autyzm bez Lęku konferencja szkoleniowa

 • Lider Plus Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych

 • Fundacja Synapsis Drogi i Mosty, konferencja szkoleniowa

 • NSPPP Synapsis Narzędzie M-CHAT-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

 • Ruch rozwijający W. Sherborne II stopień

 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i rodzinom - Niederektywne Formy Terapii Dziecka z autyzmem

 • Klinika Psychiatrii w Tworkach Moc Arteterapii

 • Fundacja Synapsis Mamo, tato, czy mam autyzm? Szkolenie dotyczące wczesnego wykrywania autyzmu

 • Fundacja Synapsis Osoby z zespołem Aspergera – Świat Emocji Konferencja szkoleniowa

 • Centrum Terapii Egeo Diagnoza i ocena funkcjonowania dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia w oparciu o test PEP-R

 • Fundacja Synapsis Autyzm. Interakcje, Porozumienie, dialog. Konferencja szkoleniowa

 • Fundacja Promyk Słońca Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień

 • Towarzystwo Autyzmu w Toruniu, szkolenie przeprowadzone przez prof. Zbigniewa Szota – Metoda Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń

 • Towarzystwo Autyzmu w Toruniu - warsztaty Jak Dziecko Autystyczne Postrzega Świat

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu: Artetarapia – studia podyplomowe

 • Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy: Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Historia Sztuki – studia jednolite magisterskie, dzienne

Joanna Jabłońska

Jedną z najważniejszych wartości, która przyświeca mi w mojej pracy jest budowanie relacji opartych na zaufaniu i empatii. Moim celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce budowania zdrowych relacji zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami. Wierzę, że prawdziwa, głęboka relacja z innymi nie wymaga zmieniania się ani dostosowywania, lecz opiera się na wzajemnym zrozumieniu, empatii i akceptacji.

 

W mojej praktyce unikam stosowania ocen czy nagród. Zamiast tego, staram się tworzyć atmosferę pełną współpracy i zrozumienia, gdzie każdy uczestnik może czuć się akceptowany i doceniany. Łączę różnorodne, przyjemne aktywności, które są równie satysfakcjonujące dla uczestników, jak i dla mnie, aby wspólnie spędzony czas był wartościowy i inspirujący.

 

W ramach arteterapii kładę duży nacisk na wyrażanie emocji oraz nazywanie ich. Jednocześnie staram się też wprowadzać elementy relaksu i wyciszenia, aby umożliwić uczestnikom odkrywanie własnych uczuć w spokojnej atmosferze. Tworzenie za pomocą różnych technik, takich jak praca z klockami LEGO®, nie tylko dostarcza radości z tworzenia, ale także wspomaga rozwój umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Podczas moich zajęć zachęcam do budowania relacji opartych na współpracy i zrozumieniu, co sprzyja rozwojowi umiejętności interpersonalnych oraz wzmacnia poczucie przynależności i akceptacji.