Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • Zaburzenia afektywne takie jak depresja, ChAD

 • Schizofrenia i inne zaburzenia przebiegające z objawami psychotycznymi

 • Zaburzenia funkcji poznawczych i zespoły otępienne

 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia rytmu dobowego

 • Farmakologiczne wsparcie terapii zaburzeń osobowości

Doświadczenie zawodowe

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii - specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Radziejowie i Lipnie

 • Poradnia Leczenia Uzależnień w Toruniu i Radziejowie

 • Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku

 • Poradnia Psychogeriatryczna i Oddział Psychogeriatryczny Dzienny Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

 • Oddział Leczenia Uzależnień w Toruniu i Radziejowie

 • Oddział Psychiatryczny I w Lipnie - ordynator

Sławomir Sadowski

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii ukończyłem w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy. W trakcie swojej drogi zawodowej uzyskałem szerokie doświadczenie pracując z pacjentami w Poradni i Oddziale Psychogeriatrycznym w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, Poradniach Zdrowia Psychicznego w Radziejowie i Lipnie, Poradniach Leczenia Uzależnień w Toruniu i Radziejowie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku. W latach 2019-2022r. Kierowałem również Oddziałem Psychiatrycznym I Szpitala w Lipnie.

 

W Centrum Zakątek będę opiekować się pacjentami z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami związanymi z uzależnieniem, zaburzeniami psychotycznymi, zespołami otępiennymi i zaburzeniami funkcji poznawczych.