Kwalifikacje

Obszary pomocy

  • Obniżony nastrój, depresja

  • Niskie poczucie własnej wartości

  • Stres - zaburzenia lękowe

Kursy i szkolenia

  • 2019r. - półroczny kurs "Trening psychologiczny jako zasób ochrony zdrowia psychicznego”.
  • 2021r. - kurs "Psychoterapia uzależnień oraz współuzależnień”.
  • 2021r. - rozpoczęcie 5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie katatymno-imaginatywnym (podejście psychodynamiczne), które kontynuuję do teraz.

Wykształcenie

  • 2020r. - ukończenie studiów medycznych na Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Winnicy.
  • 2022r. - uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie psychiatrii po odbytym szkoleniu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Winnicy (część praktyczna) oraz Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Winnicy (część teoretyczna).
 

Oksana Muliarchuk

Jestem lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą pochodzącym z Ukrainy. W 2020 r. ukończyłam Narodowy Uniwersytet Medyczny w Winnicy na kierunku lekarskim, po czym podjęłam szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii, które zakończyłam w styczniu 2022r. By rozwinąć swoje zdolności podjęłam również szkolenie z terapii uzależnień oraz psychoterapii w nurcie katatymno-imaginatywnym. W swojej pracy z pacjentami wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Metody pracy wykorzystywane w psychoterapii katatymno-imaginatywnej są często określane jako "psychoanaliza z pomocą obrazów". Wykorzystując wyobraźnie w stanie zrelaksowania, możemy dotrzeć do głębokich zakątków podświadomości oraz zwiedzać wewnętrzny krajobraz, co pozwala na poznanie i akceptację siebie, obserwację niekorzystnych wzorców zachowań oraz zmiany, których początków można doszukiwać się jeszcze w okresie decydowania się na rozpoczęcie psychoterapii. Bardzo ważnym elementem wykorzystywanym przez mnie w trakcie pracy psychoterapeutycznej jest kliniczne doświadczenie w psychiatrii, co pomaga w psychoedukacji oraz całościowym spojrzeniu na problemy psychiczne.

Uważam, że każdy człowiek ma potencjał, żeby poradzić sobie w życiu. Nasze wspólne zadanie to pogłębić wiedzę o swojej naturze, zmienić to, na co mamy wpływ oraz zaakceptować rzeczy, które nie da się zmienić.