Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • Zaburzenia afektywne takie jak depresja, ChAD

 • Schizofrenia i inne zaburzenia przebiegające z objawami psychotycznymi

 • Zaburzenia funkcji poznawczych

 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia rytmu dobowego

 • Farmakologiczne wsparcie terapii zaburzeń osobowości

 • Całościowe zaburzenia rozwoju

Doświadczenie zawodowe

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - staż lekarski podyplomowy

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii - specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii

 • Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - wykładowca

 • Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy - Lekarz Oddziału Psychiatrycznego Geriatrycznego Dziennego oraz Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień

 • Szkoła podyplomowa TEB Edukacja w Toruniu - wykładowca

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa” - Poradnia Dzieci i Młodzieży

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu - lekarz Oddziału Odwykowego Całodobowego

 • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim - Lekarz Oddziału Psychiatrycznego

Grzegorz Kosowski

Ludzka psychika zawsze wzbudzała we mnie duże uczucie zaciekawienia, sprawiała, że bardzo chciałem zgłębić mechanizmy stojące za tym jak odczuwamy różne emocje, dlaczego podejmujemy takie a nie inne decyzje i jak bardzo wpływa to na życie i otoczenie. Z tego powodu po zakończeniu nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie podjąłem studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy podlegającego pod Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ich trakcie pierwszy raz miałem styczność z psychiatrią, co tylko utwierdziło mnie w kierunku w jakim chciałem się rozwijać. Studia zakończyłem w 2014r. i nieco ponad rok później rozpocząłem swoje szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. W tym okresie odbyłem staże na różnych oddziałach szpitalnych, pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego współpracując zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi, udzielałem się również w Zespole Leczenia Środowiskowego. W roku 2021 ukończyłem szkolenie specjalizacyjne oraz zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Centrum Zakątek jest zwieńczeniem tej kilkunastoletniej drogi i spełnieniem zawodowych marzeń, by stworzyć miejsce, które będzie wyznaczało standardy, jeśli chodzi o to czym jest poradnia zajmująca się problemami natury psychicznej i jaka jest jej misja.