Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • Zaburzenia nastroju,

 • Zaburzenia lękowe,

 • Trudności w relacjach rówieśniczych,

 • Niskie poczucie własnej wartości,

 • Problemy wychowawcze,

 • Zaburzenia neurorozwojowe,

 • Diagnoza psychologiczna.

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie: Terapia ręki- I i II stopień.

 • Szkolenie: Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna”.

 • Szkolenie: Zachowania niepożądane u dzieci.

 • Szkolenie: Stosowana Analiza Zachowania – Terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 • Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”.

 • Szkolenie: „Praca z trudnymi zachowaniami dziecka.

 • Szkolenie: Echolalia- przegląd aktualnych badań.

 • Szkolenie: Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym.

 • Szkolenie: Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

 • Szkolenie: Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie.

 • Szkolenie: Realizacja procedury „Niebieska Karta” i innych obowiązków instytucji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Szkolenie: ADOS-2. Diagnoza kliniczna.

 • Szkolenie: Autyzm a dysleksja, w dzieciństwie i dorosłości.

 • Szkolenie: „Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD”.

 • Szkolenie: „Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?”.

 • Szkolenie: „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”.

 • Szkolenie: Jak prawidłowo diagnozować i wspierać pacjenta w tranzycji?.

 • Szkolenie: Jak postępować, kiedy pacjent zgłasza, że doznaje przemocy w rodzinie?.

 • Szkolenie : Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie.

 • Szkolenie: „ Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacjach kryzysowych”.

 • Szkolenie: „Rozwój dziecka w okresie poniemowlęcym (od 12 do 36 miesiąca życia)”.

 • Szkolenie: „Terapia ADHD”.

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - pedagogika specjalna (specjalność: oligofrenopedagogika),

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - psychologia, jednolite magisterskie (specjalność: wspomaganie rozwoju)

 • Uniwersytet Gdański - psychotraumatologia, studia podyplomowe

 • W trakcie: Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Gdańsku. (rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej)

Beata Rogalska

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność: wspomaganie rozwoju) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pedagogiki specjalnej (specjalność: oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam również  studia podyplomowe na kierunku  psychotraumatologia na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto jestem również w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam także liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz kursy mające na celu wspieranie ogólnego rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży. Dodatkowo odbyłam szkolenia nadające uprawnienia do posługiwania się narzędziami psychologicznymi w praktyce diagnostycznej. Doświadczenie swoje zdobywam pracując na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, gdzie zajmuję się udzielaniem konsultacji psychologicznych oraz diagnozą dzieci i młodzieży. Dodatkowo swoje kompetencje zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą  w  przedszkolu i szkole specjalnej, w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży na stanowisku pedagoga oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jako psycholog.