Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • zaburzenia emocjonalne

 • ⁠depresja

 • ⁠zaburzenia odżywiania ⁠

 • zaburzenia lękowe

 • uzależnienia

 • ⁠wsparcie okołorozwodowe

 • ⁠fobia społeczna

 • ⁠fobia szkolna

 • niedostosowanie społeczne

 • trudności w kompetencjach społecznych

 • praca z dzieckiem / nastolatkiem / młodym dorosłym i jego rodziną

 • psychologia relacji

 • ⁠trauma / PTSD

 • mediacje rówieśnicze i szkolne

 • motywacja

Kursy i szkolenia

 • Praktyka studencka w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej.

 • Przygotowanie i realizacja imprezy podczas Festiwalu Nauki i Sztuki.

 • Ukończenie podstawowego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Praktyczny kurs animatora czasu wolnego.

 • Kurs wychowawcy wypoczynku.

 • Warsztat skuteczna komunikacja atrybutem lidera.

 • Szkolenie metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

 • Warsztat genogram zasobów w pracy z rodziną. Poszukiwanie obszarów wsparcia poza problemem.

 • Warsztat myślenie analityczne.

 • Warsztat organizacja pracy.

 • Szkolenie od zachowań ryzykownych do uzależnienia.

 • Udział w projekcie o ścieżce Zarządzanie działalnością społeczno- kulturową.

 • Szkolenie podstawy fundraisingu.

 • Szkolenie profilowanie kryminalne.

 • Szkolenie zespół aspergera i autyzm.

 • Szkolenie zintegrowany asystent rozwoju (ZAR).

 • Kurs trenera umiejętności społecznych.

 • Cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje w ramach spotkań edukacyjnych.

 • Udział w projekcie "Od wykluczenia po sukces".

 • Udział w projekcie "Wstęp do wolności, czyli program społecznej animacji osób opuszczających jednostki penitencjarne".

 • Udział w projekcie partnerskim "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi".

 • Szkolenie - mediacje szkolne i rówieśnicze.

 • Szkolenie - Kryminalistyczna i sądowo-lekarska rekonstrukcja zdarzenia.

 • Kurs - Trener kompetencji miękkich.

 • Szkolenie - Jak wygląda praca terapeuty w zależności od nurtu?

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń - pedagogika specjalna, resocjalizacja - licencjat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń - pedagogika, resocjalizacja z profilaktyką społeczną - magister

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń - pedagogika - doktorantka

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Nowy Sącz - psychologia - magister

 • Szkoła Psychoterapii Dialog - rozpoczęcie kursu psychoterapii 18.09.2023

 • Studia Podyplomowe:

  • Terapeuta ds. uzależnień.

  • Terapia zajęciowa.

  • Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną.

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna.

  • Socjoterapia.

  • Kynoterapia.

Angelika Kalinowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika specjalna oraz pedagogika o specjalnościach resocjalizacja z profilaktyką społeczną, a także Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University  na kierunku psychologia, specjalność psychologi kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: terapii uzależnień, terapii zajęciowej, organizacji i zarządzania pomocą społeczną, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i podnoszące kompetencje pedagoga- terapeuty, w szczególności z obszaru resocjalizacji, socjoterapii oraz profilaktyki społecznej. Od 8 lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i seniorami, borykającymi się z różnorakimi problemami społecznymi. W szczególności w zakresie animacji społeczno- kulturalnej, terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii i resocjalizacji, szeroko pojętą profilaktyką społeczną oraz poradnictwem. Wspierała działania na rzeczy studentów i doktorantów. Była członkini Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowania Seksualnego UMK. Była reprezentantka Doktorantów w Uniwersyteckim Ośrodku Wsparcia i Rozwoju Osobistego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Założycielką i prowadzącą klub młodzieżowy.