Kwalifikacje

Obszary pomocy

 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • Pomoc dla osób, których partner lub rodzic jest uzależniony

 • Zaburzenia nastroju

 • Depresja

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia osobowości

 • Wsparcie w kryzysie

 • Niskie poczucie własnej wartości

 • Wsparcie osób narażonych na dyskryminację ze względu na orientację seksualną

 • Przeprowadzanie testów psychologicznych i opiniowanie na ich podstawie

Wykształcenie

 • W trakcie: Szkoła Psychoterapii Crescentia w Toruniu; kierunek: psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 • Instytut Psychoterapii i Edukacji w Poznaniu; kierunek: specjalista psychoterapii uzależnień

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; kierunek: psychologia

Adrianna Tomczyńska

 Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie skończyłam psychologię. Ukończyłam również studium psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychoterapii i Edukacji w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. Podstawową wartością w mojej pracy jest stworzenie relacji z pacjentem, w której będzie się czuł bezpiecznie i komfortowo. Uważam, że jest to niezbędny czynnik, by móc nieść dalszą pomoc. Jestem w ciągłym procesie dokształcania się i rozwoju, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prywatny czas przeznaczam na podróże, czas z bliskimi oraz obcowanie z szeroko pojętą kulturą.